E-mail: info@profiak.cz

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

  1. Obecná ustanovení

Petr Mráz, tímto vydává podmínky a právní omezení užívání Internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.profiak.cz a na adrese www.petr-mraz.com a dalších registrovaných adresách – dále jen „stránky“. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají Internetové stránky (dále jen uživatelé). Provozovatelem Internetových stránek www.profiak.cz a www.petr-mraz.com je Petr Mráz (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám.

  1. Užívání Internetových stránek

Užívat stránky www.profiak.cz a www.petr-mraz.com jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání stránek www.profiak.cz a www.petr-mraz.com je bezplatné. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.profiak.cz a www.petr-mraz.com je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

III. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na www.profiak.cz a www.petr-mraz.com vycházejí s informací, které poskytuje NOKOV s.r.o. a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto Internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto Internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.profiak.cz a www.petr-mraz.com  Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.profiak.cz a www.petr-mraz.com z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah Internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.profiak.cz a www.petr-mraz.com. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.profiak.cz a www.petr-mraz.com.

  1. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.profiak.cz a www.petr-mraz.com může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

  1. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.profiak.cz a www.petr-mraz.com, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení užívání Internetových stránek www.profiak.cz a www.petr-mraz.com jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

V Nosálov dne 1.1.2008